Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Tiếp nhận và điều động công chức

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 176/QĐ-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2023 về tiếp nhận và điều động ông Phạm Quốc Trung, Chuyên viên Phòng Quản lý ngộ độc thực phẩm thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố đến nhận công tác tại Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2023.

Danh mục Danh mục