Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Tiếp nhận và điều động công chức

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 184/QĐ-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2023 về tiếp nhận và điều động ông Chu Quốc Anh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 đến nhận công tác tại Phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2023.

Danh mục Danh mục