Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi bổ sung các thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa

 Ngày 05 tháng 4 năm 2012 Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã ban hành Quyết định bổ sung các thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa để giải quyết cho cá nhân và tổ chức tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, theo đó:

Bổ sung 04 thủ tục hành chính áp dụng theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện gồm:
- 03 thủ tục thuộc Lĩnh vực Môi trường: Đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường; Đăng ký lại Bản cam kết bảo vệ môi trường; Xác nhận việc hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận
- 01 thủ tục thuộc Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2012

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục