Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Ngày 04 tháng 11 năm 2011, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Minh Trí ký Quyết định số 5312/QĐ-UBND về bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực xây dựng gồm 14 người theo danh sách. www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/_layouts/lacvietbio/fckUpload/2011-11/QĐ 5312_DS de nghi bo nhiem giam dinh vien tu phap XD_10NOV.doc

Danh mục Danh mục