Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Về Việc Phòng, Chống Dịch COVID-19 Và Kích Hoạt Trở Lại Chiến Dịch Bảo Vệ Người Thuộc Nhóm Nguy Cơ

     Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1989/SNV-VP về việc phòng, chống dịch Covid-19 và kích hoạt trở lại Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ.

    Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, Thành phố đã triển khai hiệu quả “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”. Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh trên cả nước có thể bùng phát trở lại khi đã xuất hiện thêm các biến thể phụ mới của Omicron, cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5; đồng thời tình trạng miễn dịch cộng đồng của người dân trên địa bàn Thành phố đối với COVID-19 bắt đầu có xu hướng giảm dần (từ 98,7% vào tháng 9 năm 2022 giảm xuống còn 94,17%), Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 1547/UBND-VX ngày 19 tháng 4 năm 2023 yêu cầu kích hoạt trở lại Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ giai đoạn từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

      Giám đốc Sở chỉ đạo Trưởng các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở như sau: 

      1. Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động đề cao cảnh giác, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế; lưu ý thực hiện tại cả cơ quan, nơi cư trú và tại nơi đông người.

     2. Chủ động trang bị các thiết bị, vật dụng cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch: khẩu trang, nước sát khuẩn, nước rửa tay,…. tại nơi làm việc, nơi tiếp công dân, trong các cuộc họp, hội nghị.

       3. Đối với việc bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ

      a) Khẩn trương rà soát, lập danh sách công chức, viên chức, người lao động đơn vị thuộc nhóm nguy cơ (người có bệnh nền, người trên 50 tuổi), kịp thời cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuẩn hóa dữ liệu chung.

     b) Chủ động tuyên truyền, vận động tất cả người sống chung, người cùng gia đình với người thuộc nhóm nguytiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ liều để hạn chế lây lan.

      4. Về chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19:

      - Chủ động báo với lãnh đạo Sở và Ủy ban nhân dân nơi cư trú để hỗ trợ người mắc COVID-19 theo dõi sức khỏe và điều trị ngay khi phát hiện mắc COVID-19.

    - Khi thực hiện việc cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà cho người mắc COVID-19, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ, cần tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn về cách tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà theo Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y tế.

     Trên đây là chỉ đạo của Giám đốc Sở về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và kích hoạt trở lại Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, yêu cầu các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở khẩn trương thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo đề xuất trình Lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo./.

Công văn số 1989/SNV-VP.

Danh mục Danh mục